Sherwood Kia
New Sales: 780-400-5230
Preowned Sales: 780-400-5231
Service: 780-449-5780
Parts: 780-449-5779
Close
Search
2017 Kia Sorento

New Kia Sorento

THE ALL NEW 2018 KIA SORENTO
GET A GREAT SORENTO OFFER TODAY

Sherwood Kia has "The Best Price & Selection" on new
Kia Sorento in the Edmonton area.