Sherwood Kia
New Sales: 780-400-5230
Preowned Sales: 780-400-5231
Service: 780-449-5780
Parts: 780-449-5779
Close
Search
2017 Kia Sportage

New Kia Sportage

THE ALL NEW 2017 KIA SPORTAGE
GET A GREAT SPORTAGE OFFER TODAY

Sherwood Kia has "The Best Price & Selection" on new
Kia Sportage in the Edmonton area.